Kristiina Lähteenmäki-Hein  VERTAUSKUVIA. 13.01.-04.02.2024

05.01.1900

Vertauskuvia

Lähteenmäki-Hein on pirkanmaalainen taiteilija, joka työskentelee pääosin maalaamisen parissa. Hän tekee voimakastunnelmaisia, ekspressiivisiä ja värikylläitä maalauksia, joiden inspiraation lähteenä toimivat aistihavainnot, sisäinen- ja ulkoinen maailma, mielikuvitus, minuus ja emootiot.

Vertauskuvia on jatko-osa taiteilijan aiemmalle Iholle-näyttelylle. Näyttelyssä oli iholle meneviä maalauskulmia ja aiheita.

Vertauskuvia jatkaa aihetta painottuen maalauksen välittämään tunnelmaan ja symboliikkaan. Vertauskuvia kuvastaa ihmisyyttä ja olemista siinä eri kulissein.

Maalausten tekniikka syntyy tunteesta. Tekniikalla ja väreillä voi ilmaista tunteen ja tunteiden voimakkuutta, niiden sävyjä sekä maalauksen idean.

Taiteilijan kokema, tuntema ja havaitsema materiaali ja maailma muodostuu maalaukseksi ja katsoja tulkitsee sen omista lähtökohdistaan ja kokemusmaailmastaan käsin. Tämä synnyttää ainutlaatuisen ja monikerroksisen tulkinnan jokaisen maalauksen aiheelle ja luo merkityksellisen hetken taiteilijan ja katsojan välille.

Vertauskuvallisten maalausten lisäksi näyttelyssä on esillä myös taiteilijan tarinallisia maalauksia.