09.07.-31.07.2022 Korhonen, Korjonen & Lehikoinen

07.07.2022

Seinäjoen Varikkogalleriassa avautuu 9.7. Paula Korhosen, Kristiina Korjosen ja Samuel Lehikoisen yhteisnäyttely Koherenssi. Näyttelyssä on esillä tussipiirustuksia sekä akryyli- ja öljymaalauksia. Teoksia yhdistää abstrakti kuvakieli, joka on rakennettu toistamalla pientä yksittäistä elementtiä tai orgaanista muotoa paperille tai kankaalle, lopputuloksena on pikkutarkkoja ja hypnoottisia töitä. Paula Korhonen avaa näyttelyn nimeä näin: "Psykologiassa koherenssin tunne tarkoittaa, kuinka ihminen ymmärtää ympäristöään, tajuaa merkityksiä ja hallitsee tilanteita. Fysiikassa koherenssi merkitsee samantaajuisia, toisiaan vahvistavia tai heikentäviä aaltoja. Täysin koherentteja aaltoja ei tosielämässä ole, ne ovat siis ihanteellisia. Näyttelymme kontekstissa koherenssi merkitsee tietynlaista täydellisyyteen pyrkimistä, missä jokainen meistä pyrkii hallitsemaan hitaasti etenevän toiston kautta kokonaisuutta vain huomatakseen menettävänsä kontrollin." Toiston käyttäminen teosten tekemiseen puhuttelee taiteilijoita tekemisen tapana monella lailla. Korhosen mustavalkoiset tussipiirustukset käsittelevät pirstaloitumista, eristäytymistä ja yhteyden löytämistä, sekä luonnosta erkaantumista. Toiston käyttö maalauksen metodina on Korjoselle väline käsitellä optista värin sekoittumista; pienet maalivedot muodostavat pohjamaalauksen päälle läpikuultavan harson ja maalauksia etäältä katsoessa luovat illuusion uusista sävyistä. Lehikoisen monokromaattiset ja kolmiulotteiset maalaukset kuvaavat unenomaisia välitiloja, joissa orgaaniset muodot ja tekstuurit yhdistyvät metalliseen ja elottomaan materiaalin tuntuun. Taiteilijat ovat toteuttaneet teoksensa tahoillaan. Ajatusmaailmojen ja tekoprosessien yhteneväisyys on saanut heidät kuitenkin pitämään yhteisnäyttelyä nyt jo toista kertaa, ensimmäinen näyttely oli Porvoon Taidetehtaalla 2020. 

https://www.paulakorhonen.com/ 

https://kristiinakorjonen.com/ 

https://samuellehikoinen.com/