Tulevat näyttelyt - Upcoming exhibitions


Mitä on tyhjyys? Onko se ihmisen keksimä, ja sen myötä vain ihmisen mielikuvituksen avulla mahdollisesti hahmotettava käsite? Tyhjyyttä ei ole olemassa fyysisesti missään muodossa, sen olennaisin "ominaisuus" on, ettei ominaisuuksia ole. Termiä kuitenkin käytetään kuvaamaan niin aineen fyysistä olomuotoa kuin ihmisen ja ihmissuhteiden henkistä...