18.7.-9.8.2020 Ulla Jaskari ja Leena Joro

18.07.2020

Ulla Jaskarin ja Leena Joron maalauksia Varikkogalleriassa 18.7.-9.8.2020

Varikkogalleriassa on esillä kahden tamperelaisen kuvataiteilijan Ulla Jaskarin ja Leena Joron maalauksia. Ensi vilkaisulla erilaisten taiteilijoiden teosten takaa löytyy yhteinen nimittäjä. Molemmat haluavat tarttua alati rientävään aikaan ja saada sen hetkeksi pysähtymään tarkastelun kohteeksi. Jaskari käsittelee aiheitaan realistisesti ja Joro abstrahoiden.

Ulla Jaskarin maalaukset kertovat tarinoita ohikiitävistä hetkistä. Samalla ne ovat katkelmia visuaalisesta ympäristöstä, jossa ihmisten ja eläinten kuvat yhdistyvät vaihtoehtoisen maailman elementeiksi. Hänen teostensa taustalla ovat usein ajankohtaiset aiheet, joiden kipupisteet nousevat esiin vaivihkaa. Maalausta aloittaessaan hänellä on samea aavistus, mihin kulloinenkin prosessi voisi johtaa. Hän työskentelee mielellään tarinoita punoen. Työn edetessä tarina kehittyy, kun maailmankuva ja mielikuvitus kietoutuvat toisiinsa.

- "Minua kiinnostavat subjektiiviset kokemukset. On jännittävää nähdä, miten yhteinen maailmamme voidaan kokea niin monella eri tavalla", toteaa Jaskari.

Jaskarin öljymaalauksissa elementit yhdistyvät kertomuksiksi, jotka kannustavat katsojaa omiin tulkintoihin.

Leena Joron akryylimaalaukset ovat syntyneet kuluvan vuoden aikana. Hänen teosten muotokieli lähestyy abstraktia, mutta hänelle teokset ovat esittäviä kuvia jostakin, mikä on todellista. Hänen maalauksensa perustuvat muistamiseen, muistojen ohikiitäviin hetkiin, joiden synnyttämät tunteet tai ajatukset ovat saattaneet johtaa uuteen tulkintaan todellisuudesta. Kuitenkin aloittaessaan maalausta tyhjän kankaan edessä hän yrittää unohtaa ja poistaa mielestään kaiken osaamisen tai sellaiseksi luulemansa. Maalatessaan hän pyrkii tilaan, jossa mieli on mahdollisimman tyhjä ja jossa jotain uutta voi syntyä.

"Uudella tarkoitan jotain, mitä minulla ei vielä ole, jotain, mitä kohti haluan pyrkiä", valaisee Joro työskentelynsä lähtökohtia.

Leena Joro on ennen kaikkea maalari. Työskennellessään hänelle niin tärkeät värit sekoittuvat viivojen tuottamiin yllätyksiin.


Näyttelyssä esillä olevat teokset